Menu Đóng

Cam kết an toàn thi công

Biểu mẫu bản Cam kết về các quy định an toàn trong thi công, thực hiện hoạt động xây dựng.

Sơ lược về Cam kết an toàn thi công

Cam kết an toàn thi công : văn bản được các chủ thể có hoạt động thi công xây dựng công trình sử dụng để cam kết thực hiện đúng các quy định về thi công công trình xây dựng

Mẫu Cam kết an toàn thi công

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THI CÔNG

Kính gửi : -UBND …

– Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là : ………….

Số CMND : ……….. do …………. cấp ngày …/…/…

Thường trú tại :

Là chủ đang sử dụng công trình :

Tôi đã có đơn gửi UBND ……. , Quận …… , xin phép xây dựng số : …………….

Với nội dung :

  • Diện tích xây dựng : Số tầng :
  • Chiều cao : + Tầng 1 :

                              + Tầng 2 :

                              + Tầng 3 :

                              + Tầng tum :

  • Kết cấu công trình :

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên , gia đình tôi xin cam kết :

  1. Thực hiện đúng nội dung giấy phép : Không trổ cửa sổ , cửa đi , cửa thoáng sang các hộ liền kề gây bất tiện
  2. Có biện pháp che chắn , chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh .
  3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định , an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành
  4. Nếu gây lún , nứt , làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh , tôi xin chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định

Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên , tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định pháp luật .

… , ngày … tháng … năm …

UBND ….(Ký tên , đóng dấu ) Chủ công trình(Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191