Menu Đóng

Cam kết không sử dụng điện thoại

Cam kết không sử dụng điện thoại trong quá trình làm việc, học tập, thực hiện chướng trình.

Tổng quan về Cam kết không sử dụng điện thoại

Cam kết không sử dụng điện thoại là một văn bản tự nguyện của cá nhân nhằm tuân theo những quy định của đơn vị, tổ chức khi tham gia một chương trình, khóa đào tạo, kỳ thi nhất định.

Mẫu Cam kết không sử dụng điện thoại

Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           … , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Kính gửi: – Thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp….

                  – Ban Giám hiệu trường……………

Em tên là:…………………………………………………………………. Sinh ngày:……………………………….

Mã sinh viên:…………………………………………………………… Lớp:…………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Giáo viên chủ nhiệm:………………………………………………..

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… trong tiết … môn … do cô giáo …giảng dạy, em đã có hành vi sử dụng điện thoại trong giờ. Bản thân nhận thấy đây là hành vi vi phạm đến nội quy, quy chế của nhà trường và thiếu ý thức tôn trọng giáo viên giảng dạy.

Em đã nhận ra lỗi của mình và làm bản cam kết này: Cam kết không sử dụng điện thoại trong giờ học.

Em xin hứa sẽ tuân thủ và thực hiện đúng nội dung của bản cam kết. Nếu vi phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                     SINH VIÊN CAM KẾT

                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191