Menu Đóng

Đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Đơn đề nghị trả lời thủ tục hành chính

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————

Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Trả lời thủ tục hành chính)

 

Kính gửi: ………………………………………………………….

(Ghi chú: người nhận đơn là người có thẩm quyền xử lý yêu cầu. ví dụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, giám đốc công an, trưởng công an…)

Căn cứ:

  • Giấy hẹn …

(Ghi chú: tùy thuộc vào thủ tục hành chính yêu cầu được trả lời mà có thể nêu thêm các văn bản pháp luật khác làm căn cứ cho đơn kiến nghị)

Tôi là NGUYỄN VĂN A,

CMND: 0123456789              do CATP Hà Nội                   cấp ngày 1/1/2011

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………..

Vào ngày… tháng… năm 2017, tôi có đến …………………… để làm thủ tục ……………….; tuy nhiên đến nay, ngày… tháng … năm 2017 (… ngày làm việc kể từ ngày làm thủ tục hành chính) tôi vẫn chưa nhận được trả lời về việc ……của …………………………

(Ghi chú: phần trình bày sự việc cần ghi rõ ràng, chi tiết về địa điểm, thời gian, thủ tục đã thực hiện, vấn đề khúc mắc cần được trả lời.)

Dựa,

  • Điều …. Luật ….
  • ……

Đề nghị, …………… nhanh chóng trả lời thủ tục hành chính mà tôi đã trình bày ở trên.

(Ghi chú: trình bày một cách cụ thể nhất các yêu cầu, đề nghị)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191