Menu Đóng

Hợp đồng sang tên chuyển nhượng xe đạp điện

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Hợp đồng sang tên chuyển nhượng xe đạp điện

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

……………, ngày…..tháng….năm……

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG XE ĐẠP ĐIỆN

Biển kiểm soát: ………………..

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 20…., tại ………………………………, chúng tôi gồm có:

BÊN  A (BÊN BÁN):

Ông/bà:…………

Số chứng minh nhân dân:…………………..Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:………………….

Số điện thoại:………..

Là chủ sở hữu chiếc xe đạp điện mang biển số ………….

Giấy đăng ký xe do…………….cấp ngày………………..

BÊN B(BÊN MUA):

Ông/bà:…………

Số chứng minh nhân dân:…………………..Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:………………….

Số điện thoại:………..

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe đạp điện, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: Bên A bán đứt cho bên B chiếc xe đạp điện có đặc điểm như sau

ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy nhãn hiệu: …………………………..

Loại xe:……………………..,

Số máy: …………………………………………..

Biển số đăng ký: …………………………..do ………………………………… cấp ngày…………………………………….

Màu sơn:…………………………

Giá mua bán: Hai bên đã thỏa thuận giá mua bán là:……………………..đồng (bằng chữ:…………………………………………………………………………)

ĐIỀU 2: Thời gian thanh toán tiền mua xe và giao xe;

2.1.Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên của bên bán như hiện trạng với giá là: ………………..đồng (………………………….. đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý về quyền sở hữu của chiếc xe, bên bán giao xe đạp điện cho bên mua, bên mua thanh toán tiền cho bên bán.

2.3 Phương thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

2.3. Bên mua thanh toán tiền 01 lần khi giao xe.

2.4. Bên bán xe giao xe cho bên mua vào ngày …….tháng…..năm……..vì lý do thủ tục pháp lý về giấy tờ chuyển nhượng, thời gian giao xe có thể gia hạn thêm………ngày.

ĐIỀU 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A (bên bán)

3.1. Bên bán có quyền:

Nhận tiền của bên B theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.2. Bên bán có nghĩa vụ:

Giao xe đúng tình trạng hiện hữu và đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng, đồng thời giao đủ các giấy tờ có liên quan đến xe.

Phải bảo quản xe trong đã bán trong thời gian chưa giao xe, cho thuê hoặc hứa bán cho người khác, chiếc xe thuộc sở hữu và sử dụng hợp pháp của bên bán; xe không đem cầm cố, thế chấp hoặc dung để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

Đảm bảo xe hoạt động bình thường, không có bất kì dấu hiệu trục trặc kỹ thuật xảy ra.

Tạo điều kiện thuận lợi cho bên mua tiến hành đăng kí tại cơ quan có thẩm quyền.

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của bên mua;

4.1. Bên mua có quyền

Được nhận xe theo tình trạng đã quy định trong hợp đồng và được nhận toàn bộ số hồ sơ có liên quan đến xe.

4.2. Bên mua có nghĩa vụ

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

Thanh toán đủ số tiền mua xe đã ghi trong hợp đồng.

Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan thủ tục đăng kí quyền sở hữu trên cơ quan có thẩm quyền và tự mình thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong đó.

Đóng thuế đầy đủ theo quy định.

ĐIỀU 5: Tranh chấp

Bên nào vi phạm các điều khoản trong hợp đồng phải bồi thường cho bên kia……………………………..và bắt buộc phải thực hiện tiếp hợp đồng (các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về tranh chấp xảy ra).

ĐIỀU 6: Điều khoản cuối cùng

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

Hợp đồng gồm 7 điều, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÁN (BÊN A)                                                    BÊN MUA (BÊN B)

(ký, ghi rõ họ tên)                                                        (ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191