Menu Đóng

Đơn xin mua máy vi tính

Một số trường hợp sử dụng mẫu Đơn xin mua máy vi tính này: cá nhân là nhân viên công ty, công chức, viên chức, cán bộ trong cơ quan nhà nước mà máy tính công ty cung cấp cho họ bị hỏng….

1. Hướng dẫn làm Đơn xin mua máy vi tính

Đơn đề nghị mua máy vi tính, xin mua máy vi tính là một trong những thể thức đơn đề nghị được cấp cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu làm việc của cá nhân, tổ chức trong đơn vị.

Lưu ý khi soạn đơn cần kèm theo những căn cứ nếu có thể để việc đưa ra yêu cầu được hợp lý hơn.

Hồ sơ xin mua máy vi tính:

  • Đơn xin mua máy vi tính;
  • Hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm, phân công công việc;
  • Căn cứ để yêu cầu được cấp máy tính;
  • Giấy tờ, tài liệu có liên quan khác.

2. Mẫu Đơn xin mua máy vi tính – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MUA MÁY VI TÍNH

Kính gửi TRƯỞNG PHÒNG VĂN THƯ CTCP ABC

Tôi là: …………………………………. Sinh ngày: ……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số:……………. cấp ngày …/…/… tại ………………..

Hộ khẩu thường trú: số……, đường……., phường…….., quận………, thành phố………….

Chỗ ở hiện tại: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Điện thoại liên hệ:……………

Hiện đang là nhân viên phòng kinh doanh CTCP ABC

Địa chỉ công ty: số………, đường……., phường………, quận…….., thành phố…….

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan nội dung sau:

Ngày …/…/…, công ty có tiến hành bảo trì hệ thống tất cả các máy tính của nhân viên phòng kinh doanh CTCP ABC. Tuy nhiên đến ngày …/…/… (sau ngày bảo trì 02 ngày), máy tính của tôi có hiện tượng hoạt động chậm, giật, liên tục phải khởi động lại máy. Tôi có gọi nhân viên kĩ thuật đến kiểm tra 01 lần nữa. Sau khi kiểm tra, nhân viên kĩ thuật thông báo rằng: Máy tính của tôi bị virus và bị hỏng phần cứng, không thể sửa chữa được.

Do vậy, nên tôi làm đơn này xin phép phòng văn thư của công ty cho phép tôi được mua 01 chiếc máy tính phục vụ cho công việc. Cụ thể như sau:

STT Mặt hàng Nhãn hiệu Số lượng

 

(chiếc)

Đơn giá (đồng) Thành tiền
1 Máy tính Acer 01 8.000.000 8.000.000

Tôi kính đề nghị phòng văn thư nhanh chóng xem xét và kịp thời giải quyết yêu cầu của tôi để hoạt động sản xuất của công ty có thể diễn ra bình thường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191