Menu Đóng

Đơn xin miễn đồng phục

Đơn xin miễn đồng phục là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét để miễn việc mặc các loại đồng phục như áo dài, áo váy,… cho chủ thể làm đơn vì một số lý do nào đó hợp lý.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin miễn đồng phục

Đồng phục là quy định của trường học hoặc một đơn vị, tổ chức nhất định nhằm mục đích tạo uy tín cho đơn vị, tạo thuận lợi cho việc quản lý con người, nhân sự hoặc những mục đích khác. Việc mặc đồng phục thông thường là bắt buộc được ghi nhận trong nội quy đơn vị đó. Nhưng vì một số lý do cá nhân, việc mặc đồng phục có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người đó, đây là lúc để sử dụng Mẫu đơn xin miễn đồng phục.

Những hồ sơ, giấy tờ nên gửi kèm đơn xin miễn đồng phục:

  • Đơn xin miễn đồng phục;
  • Những căn cứ thể hiện việc bất cập khi phải mặc đồng phục;
  • Những giấy tờ khác có liên quan.

2. Mẫu Đơn xin miễn đồng phục – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN MIỄN ĐỒNG PHỤC

(V/v: Xin miễn đồng phục vì lý do………..)

Kính gửi: – Trường…………………………

– Ông:…………………. – Hiệu trưởng trường…………

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác như Phòng Giáo dục và đào tạo, công ty,…)

– Căn cứ …;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý trường/Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………

…………………………………………

(Bạn trình bày những sự việc, yếu tố chứng minh việc bạn làm đơn này là hợp lý, tư cách làm đơn, là đối tượng thuộc diện yêu cầu đồng phục.)

Tuy nhiên, với lý do:

…………………………………………

…………………………………………

(Bạn nêu ra hoàn cảnh và lý do của bản thân khi đề nghị miễn đồng phục)

Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý trường/Quý cơ quan xem xét và đồng ý cho tôi được miễn đồng phục trong thời gian từ ngày…. tháng….. năm…. đến ngày…. tháng…. năm……….

Tôi xin hứa, hết thời hạn trên, tôi sẽ…………………….. (đưa ra những cam kết của bạn)

Kính đề nghị Quý trường/Quý cơ quan xem xét và đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra trên đây.

Tôi xin cam đoan với Quý trường/Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn những tài liệu, văn bản sau (nếu có):……………..

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191