Đơn xin rút khỏi bán trú cần viết như thế nào, có những nội dung gì, xin mời độc giả theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Sau khi tham gia hoạt động bán trú tại nhà trường, vì một số lý do nào đó, phụ huynh không còn có nhu cầu cho con học bán trú nữa. Lúc này, để đảm bảo sự cân bằng giữa nhà trường và gia đình, phụ huynh học sinh sẽ phải gửi 1 mẫu đơn xin rút khỏi lớp bán trú mà trước đây đã có nguyện vọng.

Định nghĩa Đơn xin rút khỏi bán trú

Đơn xin rút khỏi bán trú
Đơn xin rút khỏi lớp bán trú nhà trường tổ chức

Đơn xin rút khỏi bán trú cần đưa ra những lý do hợp lý cho việc tạm dừng theo chương trình bán trú. Bên cạnh đó, phụ huynh phải cam kết từ ngày, giờ cụ thể nào, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón học sinh và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về giờ giấc của nhà trường đề ra.

Mẫu Đơn xin rút khỏi bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN RÚT KHỎI BÁN TRÚ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường tiểu học………..

Cô giáo chủ nhiệm lớp ….

-Căn cứ:Thông tư số :41/2010/TT-BGDDT ngày 30/12/2010 ban hành điều lệ trường tiểu học

Tôi là:

Phụ huynh của cháu:

Học sinh lớp: Khối:

Địa chỉ cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày…….tháng…….năm………tôi đã đăng kí xin học bán trú cho con tôi là cháu…………….cho năm học …….. Tuy nhiên, gia đình tôi hiện đã có thể sắp xếp được công việc và chăm sóc cháu. Do vậy, nên tôi làm đơn này xin rút cháu khỏi lớp bán trú.

Gia đình rất cảm kích vì thời gian qua nhà trường đã tạo điều kiện chăm nom và quản lý cháu giúp giảm tải gánh nặng cho gia đình.

Kính mong hiệu trưởng nhà trường xem xét cho con tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu chứng cứ đi kèm:  Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin ăn bán trú mới nhất cho học sinh
  • Đơn xin rút bán trú
  • Đơn xin không ăn cơm bán trú
  • Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
  • Đơn xin chuyển lớp bán trú
  • Đơn xin nghỉ học bán trú
  • Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2