Menu Đóng

Đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu Đơn xin sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————o0o—————

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN XIN SAO HỒ SƠ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Số CMND:

Địa chỉ:

Hiện nay tôi đang có nhu cầu thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai, theo đó tôi cần xem xét đến nguồn gốc, quá trình hình thành quyền sử dụng trên đất ở của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………………………..

Do: …………………………………………………………………………………………….cấp

Cấp cho:…………………………………………………Ngày…….tháng………năm…….

Dựa vào Điều 28 Luật Đất đai 2013 về Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai quy định: “Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”, nên tôi có những đề nghị như sau:

(1) Trả lời về yêu cầu, thủ tục cần thiết để thực hiện việc sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở;

(2) Cấp bản sao hồ sơ quá trình hình thành sử dụng đất ở theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số:…………..

Kính mong Trưởng phòng Tài nguyên môi trường quận Hai Bà Trưng xem xét và giải quyết, tôi xin trân thành cảm ơn!

Những tài liệu kèm theo:

Người viết đơn

– Bản sao chứng minh thư nhân dân;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191