Menu Đóng

Đơn xin tạm ứng lương tháng

Để đảm bảo quyền lợi ích của mình, trong nhiều trường hợp người lao động cần xin ứng trước một khoản lương để chi tiêu cho cuộc sống, việc này có thể được đề đạt với người sử dụng lao động bằng đơn từ, văn bản.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin tạm ứng lương tháng

Đơn xin tạm ứng lương tháng được sử dụng khá phổ biến và dễ dàng xác lập, nội dung đơn phải có đầy đủ các thông tin về người lao động, các thông tin về mức lương xin ứng và các căn cứ thể hiện sự cần thiết của nhu cầu ứng lương. Người làm đơn cần lưu ý, mẫu đơn này không nên sử dụng quá nhiều lần, tiền lệ đó sẽ tạo ấn tượng không tốt trước người sử dụng lao động hay các bộ phận quản lý, vô hình chung gây ảnh hưởng tới quá trình làm việc tại đơn vị sau này.

Hồ sơ xin tạm ứng lương tháng bao gồm:

  • Đơn xin tạm ứng lương tháng;
  • Căn cứ thể hiện sự cấp thiết của nhu cầu xin tạm ứng lương;
  • CMND/CCCD, hoặc thông tin số hiệu người lao động tại đơn vị;
  • Các văn bản khác có liên quan.

2. Mẫu Đơn xin tạm ứng lương tháng – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…….

ĐƠN XIN TẠM ỨNG LƯƠNG THÁNG

(V/v: Tạm ứng lương)


Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2012
Kính gửi: Ông/bà………………………………………………. Trưởng phòng tài chính công ty ……………………………………………………………………………………………
Tên tôi là:………………………………………………………………….
Ngày sinh:…………………………………………
Hiện đang là: Nhân viên……………..tại phòng……………của công ty …………………………………….
CMTND số:……………………………………………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………….
Hôm nay, tôi viết đơn này để xin phép ông/bà một việc như sau:
Do nhu cầu cá nhân, tôi cần ứng trước lương tháng……. để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết mà có thể giải quyết công việc của mình. Số tiền lương tôi cần ứng là………………………..triệu đồng, tương ứng với…………………..ngày làm việc của tôi. Vì vậy, tôi viết đơn này để xin ông/bà……………………………………Trưởng phòng tài chính công ty về việc tạm ứng tiền lương trước cho tôi với mức tiền lương đã nêu trên. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào tiền lương tháng ………….. thường được nhận vào ngày………………….
Khi đến hạn trả lương cho nhân viên vào tháng…………. tôi sẽ nhận số tiền lương còn lại của tháng………… sau khi đã trừ đi số tiền lương đã ứng trước.
Dựa vào Điều 100 về Tạm ứng tiền lương của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, tôi rất mong ông/bà …………… có thể cân nhắc xem xét để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn


Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191