Menu Đóng

Đơn xin thành lập Câu lạc bộ võ thuật

Biểu mẫu Đơn xin thành lập Câu lạc bộ võ thuật, đơn xin thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao.

Tổng quan Đơn xin thành lập Câu lạc bộ võ thuật

Đơn xin thành lập Câu lạc bộ võ thuật là văn bản của cá nhân đại diện nhóm cá nhân hoặc của nhóm cá nhân cùng sở thích về võ thuật muốn thành lập câu lạc bộ võ thuật trong cơ quan, tổ chức gửi đến người đứng đầu cơ quan tổ chức hoặc đơn vị đứng đầu trực thuộc quản lý câu lạc bộ ví dụ như thủ trưởng cơ quan, Đoàn trường, ban giám hiệu, Ban Giám đốc công ty ……..

Mẫu Đơn xin thành lập Câu lạc bộ võ thuật

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ……………..

Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường …………..

Căn cứ Nội quy, quy chế Trường…………………;

Căn cứ các chủ trương của Hội Sinh viên cấp trên và của Trường Đại học …………., các chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của Hội.

Tên tôi là: ……………… ( Đại diện các thành viên võ thuật của trường…………….) Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Mã số Sinh viên: ……… Lớp: …………….Khoa: ……..Khóa:……..

Điện thoại liên hệ: ……………………

Hiện nay, với cùng sở thích đam mê với võ thuật, tôi cùng 15 bạn sinh viên trong trường đã cùng nhau tổ chức một nhóm để tự luyện tập, trao dồi các kỹ năng với nhau nhằm mục đích phòng vệ. Tuy nhiên, bên cạnh các thành viên hiện tại, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều bạn sinh viên có mong muốn được tham gia với mục đích rèn luyện sức khỏe, tự vệ cho bản thân và xa hơn nữa là đăng ký thi đấu giải do các trường Đại học tổ chức. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động nhóm như hiện nay không đủ điều kiện để đáp ứng cho số lượng sinh viên muốn tham gia.

Dựa vào các chủ trương của Hội Sinh viên cấp trên và của trường Đại học …………..i, các chương trình hành động, các mục tiêu hoạt động của Hội. Tôi kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường ……………., Ban chấp hành hội sinh viên xem xét cho chúng tôi được thành lập câu lạc bộ võ thuật trong trường với mục đích hoạt động lành mạnh và phát triển  hơn nữa sẽ mang lại thành tích cho trường lớp.

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định của trường ……………… nói chung và quy định của Hội sinh viên nói riêng. Thực hiện duy trì hoạt động và cập nhật thông báo cáo tình hình của câu lạc bộ. Nếu vi phạm chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Ban Giám hiệu, Ban chấp hành sớm xem xét, xét duyệt cho chúng tôi được thành lập sớm nhất có thể.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191