Menu Đóng

Đơn xin thông tin về con người

Để phục vụ các mục đích tố tụng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, cá nhân, tổ chức sẽ cần một số thông tin tối thiểu về một con người nào đó. Việc này cần được thể hiện bằng 01 đơn xin thông tin về con người, công văn xin thông tin gửi tới cơ quan chức năng quản lý có thẩm quyền như Ủy ban nhân dân hoặc Cơ quan công an địa phương.

Đơn xin thông tin về con người – Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……tháng…….năm……

 

ĐƠN XIN THÔNG TIN VỀ CON NGƯỜI

Kính gửi:………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………….

Số CMND:………………………………………………ngày cấp……………………nơi cấp……………

Nội dung

……………………………………………………….

Tôi rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm của quý cơ quan

Xin chân thành cảm ơn!

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191