Menu Đóng

Đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy

Đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và tiến hành xác nhận việc một hoặc một số chủ thể nào đó mất đăng ký xe máy.

1. Hướng dẫn làm đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy

Đăng ký xe là một trong những giấy tờ quan trọng nhằm chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của người điều khiển phương tiện và phương tiện giao thông. Trong một số trường hợp nhất định vì lý do nào đó có thể là bị mất trộm, bị rơi, bị thất lạc mà chủ sở hữu muốn được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận cho sự kiện mất đăng ký xe này, nhằm trình báo, nộp cho những cơ quan khác nếu bị kiểm tra.

Hồ sơ xin xác nhận mất đăng ký xe máy:

  • Đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy;
  • CMND/CCCD và các giấy tờ nhân thân có giá trị tương đương khác;
  • Biên bản trình bày, văn bản có xác nhận của chính quyền quản lý địa phương về việc đã trình báo sự việc trộm cắp, mất cắp;
  • Các văn bản có liên quan khác nếu được yêu cầu.

2. Mẫu Đơn xin xác nhận mất đăng ký xe máy – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT ĐĂNG KÝ XE MÁY 

Kính gửi: – Công an xã (phường, thị trấn)……………..

– Ông………………. – Trưởng công an xã (phường, thị trấn)………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA)

– Căn cứ…

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên tổ chức/Công ty/… :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Là:……………………. (tư cách làm đơn, như chủ sở hữu xe……. mang biển số……….. theo…………..)

(Công ty) tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Ông/Bà… sự việc sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận việc mất giấy tờ xe, ví dụ, bạn đang có nhu cầu xin cấp lại giấy đăng ký xe theo quy định của pháp luật, và theo yêu cầu của chủ thể có thẩm quyền, bạn cần phải nộp văn bản xác nhận việc giấy tờ xe của bạn bị mất ).

Vì những lý do sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

(Phần này bạn trình bày lý do dùng để thuyết phục chủ thể có thẩm quyền rằng yêu cầu xác nhận mà bạn đưa ra là hợp lý, hợp pháp)

(Công ty) Tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan/Ông/Bà/… xem xét trường hợp trên của ……………. và tiến hành xác nhận:

Giấy đăng ký xe………………………

……………………………………………

(Phần này bạn đưa ra các thông tin mà bạn cần xác nhận, trong đó cần có những thông tin về việc trước đó bạn đã báo mất Giấy đăng ký xe cho công an, và đưa ra những thông tin giúp chủ thể có thẩm quyền xác nhận cụ thể giấy đăng ký xe bị mất là giấy tờ của tài sản cụ thể nào)

(Công ty) Tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan/Ông/Bà… xem xét và xác nhận giấy đăng ký xe……………. đã mất vào……………….

Xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………….. Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191