Menu Đóng

Mẫu hợp đồng mua bán cây xanh – Hợp đồng cung cấp cây xanh, cây cảnh

Hợp đồng mua bán cây xanh, cây cảnh ngày nay được các đơn vị tư vấn thiết kế, môi trường và các chủ đầu tư dự án sử dụng khá nhiều với nhu cầu trang trí không gian, khuôn viên, bề mặt một khu vực theo định hướng/layout nhất định. Vai trò của cây xanh trong các thiết kế kiến trúc nội ngoại thất là không thể phủ nhận, các loại cây xanh, cây cảnh được cung cấp cũng ngày càng đa dạng, từ những họ cây bụi nhỏ, cây thân mềm cho đến những cây ăn quả, cây thân cao như cau, dừa, cọ đều khá được ưa chuộng.

Định nghĩa Hợp đồng mua bán cây xanh

Hợp đồng mua bán cây xanh là một hợp đồng mua bán tài sản, có thể được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa bên mua (bên có nhu cầu mua cây) và bên bán (chủ sở hữu hoặc chủ thể có thẩm quyền bán cây), theo đó, bên bán sẽ chuyển quyền sở hữu cây sang cho bên mua và bên mua phải trả tiền cho bên bán. Đối tượng của Hợp đồng có thể là cây cảnh, cây xanh hoặc những loại cây là sản phẩm cho lâm nghiệp.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mục đích của Hợp đồng mua bán cây xanh

Hợp đồng mua bán cây xanh nhằm mục đích ghi nhận thỏa thuận giúp các bên thực hiện được đúng chuẩn những gì đã thống nhất, cây xanh được cung cấp sẽ được trồng tại các vị trí đặt trước như lề đường quốc lộ, khuôn viên, khu vực công viên,…

Hướng dẫn sử dụng Hợp đồng mua bán cây xanh

Hợp đồng mua bán cây xanh khi soạn thảo cần có điều khoản cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin về cây xanh mà các bên đã đưa ra, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này. Các điều khoản về quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu các bên không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng như nghĩa vụ đã cam kết.

Đặc biệt cần có thỏa thuận về tình trạng cây xanh khi bàn giao ví dụ như “Khi bàn giao cây vẫn phải được bọc gốc trong bầu đất, cây được vận chuyển bằng phương tiện gì và bên nào chịu trách nhiệm chi trả chi phí vận chuyển, cước phí, phí phát sinh“.

1. Hợp đồng mua bán cây xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

 

HỢP ĐỒNG BÁN CÂY

(Số:…………………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

-Căn cứ….

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A):

Ông/Bà:………                      Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………………………

Hiện tại cư trú tại:……………

Số điện thoại liên hệ:……………

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:……………

Địa chỉ trụ sở:…………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………… do Sở Kế hoạch và đầu tư………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:………………               Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………   Chức vụ:……………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Căn cứ đại diện:………………….)

Số tài khoản:……… Chi nhánh………

Và:

Bên Mua (Bên B):

Ông/Bà:…………                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………… Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………

Hiện tại cư trú tại:……………………

Số điện thoại liên hệ:………………

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:…………………

Địa chỉ trụ sở:………………

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………. Do CA………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………

Hiện tại cư trú tại:…………………

Số điện thoại liên hệ:…………

Căn cứ đại diện:………………….)

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng bán cây số……………. ngày…./…/…… để ghi nhận việc Bên A bán cây………… cho Bên B với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Cây được bên A bán cho Bên B

Bên A đồng ý bán cây……………. Có các đặc điểm sau:

………………….

Thuộc quyền sở hữu của Bên A theo ……. cho Bên B vào ngày… tháng…. năm…….

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên A chấp nhận bán cây đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Giá trên đã bao gồm:…………………………….

Và chưa bao gồm:…………………………………

Số tiền trên sẽ được thanh toán…. lần, cụ thể từng lần như sau:

– Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức……………

– Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức……………

Cho Ông:…………….                     Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Bên cạnh đó, Bên…. sẽ chịu toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển………..

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…../…../……

Trong đó, bên A phải giao đối tượng đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B muộn nhất là vào …..giờ, ngày…./…../……

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

…………………

2. Địa điểm, phương thức giao tài sản và giấy tờ về quyền sử dụng tầng hầm ngầm

Địa điểm giao đối tượng được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này được xác định theo thỏa thuận của hai bên là tại……………..

Và sẽ được chia ra thực hiện thành …. lần. Cụ thể như sau:

– Lần 1. Vào ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm bàn giao………………

– Lần 2. Vào ngày……/…../…….. Bên A có trách nhiệm bàn giao…………….

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản khác cho Bên B theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng này.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Cam kết chịu rủi ro phát sinh với những đối tượng quy định tại Điều 1 Hợp đồng này từ thời điểm………

Điều 5. Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

– Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

– …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện …. Lần và phải được lập thành…….. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để…….

  Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

2. Hợp đồng cung cấp cây xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP CÂY XANH

Số:…./…..

 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH1
 • Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Căn cứ Luật Giao Thông Đường Bộ 23/2008/QH12
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. …………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ……………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp cây xanh cho bên B nhằm mục đích trồng cây ở đoạn đường quốc lộ 18 khu vực Ngã Tư Ao Cá

Loại cây: cây dừa cảnh

Tên gọi khác: cây cau vàng, cây cau tre, cây cau cọ…

Tên tiếng anh là dypsis lutescens

Tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens, Areca lutescens

Họ: Dypsis

Mục đích: trồng cây cảnh

Địa điểm đoạn đường bán kính 10km khu vực Ngã Tư Ao Cá thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh nơi quốc lộ 18 chạy qua

Số lượng cây :

Điều 2: Cách thức thực hiện

Đặc điểm: Cây dừa cảnh là cây thuộc loài thực vật có hoa. Về hình dáng nhìn cây dừa cảnh có nét vừa giống dừa vừa giống cau, hân cây dừa cảnh hơi cong cong giống còn lá thì xẻ dài giống như họ nhà Dừa, bên cạnh đó hoa và quả của nó lại có đặc điểm nổi bật giống như họ nhà cau

Trình trạng cây được bên A cung cấp cho bên B được xác định theo những tiêu chí : bề ngang của cây, độ cao của cây, độ rộng của tán lá, độ lớn của gốc,…

Bên A cung cấp cho bên b cũng giấy tờ chứng minh nguồn gốc của cá cây dừa cảnh mà bên A cung cấp cho bên B

Khi bên A giao cho bên B cây vẫn sẽ được bọc trong bầu đất, cây được vạn chuyển bằng ô tô cho bên A cung cấp và chi trả toàn bộ lệ phí đi đường (điều khoản có lợi cho bên B )

Bên A giao cho bên B vào ngày:………….

Bên A giao trực tiếp cho ông K, sinh năm: 1971, chức vụ: giám sát viên, chứng minh thư số: 101309038

Người giám sát và kiểm tra trực tiếp số lượng cây, chất lượng cây, tình trạng có thể nhận thấy bằng mắt khi bên A giao đến là: ông K ( khi ông K nhận cây từ bên A bàn giao phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên)

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Bên A đồng ý cung cấp toàn bộ số lượng cây dừa cảnh cho bên B với giá là:…………
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán
 • Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ (bên B chịu hoàn toàn

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện không đúng như nghĩa vụ mà các bên đã cam kết.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về  an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và khu vực.

Quyền và nghĩa vụ của bên B

Yêu cầu bên A thực hiện việc cung cấp cây theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cung cấp cho bên A thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc, nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.

Trả tiền dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 • Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày Bên B nhận được số cây cảnh đã ghi nhận, Bên B có quyền tiến hành kiểm tra và được phép trả lại hoặc yêu cầu bồi hoàn nếu ảnh hưởng đến tiến độ thi công của bên B nếu chất lượng hoặc số lượng của cây cảnh đã nhận không đúng thỏa thuận
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các điều kiện thời tiết như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh làm cho bên A không đủ nguồn cung cây cảnh và các sự kiện khách quan khác không năm trong sự kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và bên này đã nỗ lực hợp tác để giảm thiểu hậu quả xảy ra mà không khắc phục được thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, có lập thành văn bản và có chữ kí của hai bên

Bất kể nguyên nhân nào khác, nếu bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ……….. ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà không báo với bên còn lại thì bên còn lại có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

Nếu bên A hoặc bên B vi phạm một trong những quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận của hợp đồng này

-Thì sẽ phải chịu  phạt vi phạm

 lần 1 số tiền là

 lần 2 số tiền là

 Nếu một bên vi phạm từ 3 lần trở lên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và bên còn lại phải bồi thường toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên còn lại

Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

 • Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này
 • Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 9: Điều khoản chung

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..
 • Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .
 • Hợp đồng này được kí tại ….
 • Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
 • Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.
 • Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191