Menu Đóng

Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

Mẫu Bảng kê các nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 04-ĐK-TCT-BK01: BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION) (Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ (SUB-CONTRACTOR DECLARATION)

(Kèm theo mẫu 04-ĐK-TCT)

 

STT

 

No

Tên nhà thầu phụ

 

Name ofsub-contractor

Quốc tịch

 

Nationality

Mã số đăng ký ĐTNT tại VN (nếu có)

 

Taxapayer identification number in Vietnam (if any)

Số hợp đồng

 

Sub-contract number

Giá trị hợp đồng

 

Sub-contract value

Địa điểm thực hiện

 

Location of business according to the sub-contract

Số lượng

 

lao động

Employees hired in the sub-contract

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191