Menu Đóng

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất – Dành cho cá nhân

Công ty Luật LVN cung cấp: Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất – Dành cho cá nhân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1

(dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:2

– Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
– Ủy ban nhân dân quận, huyện………………
– Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố

 

 1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):
 2. Chứng minh nhân dân số:………………………….do …………………………… cấp ngày……………….tháng………………..năm
 3. Địa chỉ thường trú :
 4. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..Điện thoại:
 5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện): ……….. do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số…………………..do (Ủy ban nhân dân………………………) cấp ngày…………tháng………..năm
 6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:…………………m2, với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên……………………..lập ngày……tháng…….năm……) hoặc trích lục bản đồ địa chính số……….ngày……………của …………….
 7. Mục đích sử dụng mới:
 8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):
 9. Cam kết :
 • Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
 • Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;
 • Cam kết khỏc (nếu có):

 

………………..,ngày………..tháng…………năm ………
Người xin chuyển mục đích sử dụng đất
(ký, ghi rõ họ và tên)

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:/2004/QĐ-UB ngày __// 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì đồng gởi Chính phủ

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:/2004/QĐ-UB ngày __// 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191