Menu Đóng

Tờ trình về việc sinh con thứ ba

Định nghĩa Tờ trình về việc sinh con thứ ba

Tờ trình về việc sinh con thứ ba là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về lý do dẫn đến việc sinh con thứ ba. Thông thường biểu mẫu này được sử dụng trong các tổ chức, hành chính sự nghiệp.

Tờ trình về việc sinh con thứ ba

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SINH CON THỨ BA

Kính gửi : -Đồng chí ……….. – Chủ tịch UBND  …….

  • Căn cứ Quyết định 102/QĐ-TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm
  • Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW hướng dẫn một số điều theo quy định 102/QĐ-TW

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Nơi công tác …..

Chức vụ …..

Ngày vào Đảng : …. – Chính thức ngày …..

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi tái hôn với ….. năm …. tính đến nay đã được … năm . Trước khi kết hôn thì vợ chồng tôi mỗi người có một người con riêng . Tôi có một bé sinh năm … và chồng / vợ tôi có một bé sinh năm …. Sau khi kết hôn , đến năm … , gia đình chúng tôi có thêm một bé là con thứ ba trong gia đình .

Theo quy định về các trường hợp không vi phạm chính sách dân số , kế hoạch hóa gia đình theo Hướng dẫn 04-HD//UBKTTW

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

* Trường hợp không vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, gồm:

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

– Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ); sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

* Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên) thì thôi không xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét thấy trường hợp của tôi là thuộc trường hợp được sinh con thứ ba không vi phạm quy định pháp luật về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình .

Với những lý do trên, tôi làm tờ trình này để trình bày cho Quý cơ quan về nguyên nhân dẫn tới việc sinh con thứ ba của tôi, đồng thời, kính đề nghị Đồng chí ………Chủ tịch UBND ….. xem xét .

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                           Người làm đơn

– …….;                                                                              (Ký tên đóng dấu)

– Lưu…

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191