Menu Đóng

Đơn xin in sao kê ngân hàng

Đơn xin in sao kê ngân hàng gửi tới ngân hàng mà mình đăng ký sử dụng để thể hiện quan điểm muốn được xác nhận lại các giao dịch của mình trong một khoảng thời gian đặc biệt không nằm trong các trường hợp ngân hàng cho phép in sao kê phổ thông.

Tổng quan Đơn xin in sao kê ngân hàng

Khi cá nhân, tổ chức có nguyện vọng sao kê tài khoản ngân hàng của mình thì có thể làm đơn xin sao kê để được trích xuất hoạt động giao dịch của tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định thông qua hoạt động ngân hàng (nếu có). Đơn xin sao kê có thể có nội dung như sau:

Mẫu Đơn xin in sao kê ngân hàng

Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

……..,  ngày …… tháng ……. năm ………..

ĐƠN XIN IN SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

(V/v: Sao kê tài khoản ngân hàng số ………………….. của ………………………. tại Ngân hàng ……………………… Chi nhánh ………………..)

Kính gửi: NGÂN HÀNG ……………………………

                                   NGÂN HÀNG ………….. – CHI NHÁNH ………………..

Tôi là: ………………………………………… Sinh ngày: ……………………….

CMND số: ……………………………………… cấp ngày ……………… tại …………………..

HKTT tại: ………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay tại: …………………………………………………………………………………………

Là Chủ tài khoản ngân hàng số: ………….. tại Ngân hàng ……… Chi nhánh ……………..

Hiện nay, vì lý do …………………………………………………….

………………………………………………………….(Nêu lý do cần xin sao kê tài khoản)

Ví dụ: trong khoảng thời gian từ tháng …../2018 – tháng ……/2018, do tài khoản của tôi phát sinh nhiều hoạt động giao dịch, mà bản thân tôi đến nay không thế nhớ rõ chính xác. Đến nay, tôi có kiểm tra lại tài chính cá nhân và muốn biết được các giao dịch qua ngân hàng của mình trong thời gian đó.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý Ngân hàng cho phép tôi được in sao kê tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ ………… đến ……………

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

Kính mong Quý Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191