Menu Đóng

Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung được sử dụng trong trường hợp cá nhân vì một lý do mà đã muộn thời hạn nhập ngũ theo quy định và mong muốn được tiến hành bổ sung vào danh sách quân nhân trong đợt đó.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung được trình bày tương đối đơn giản, vì thế để đảm bảo mẫu đơn được đầy đủ là không khó khăn. Tuy nhiên, vẫn cần một vài thông tin bắt buộc phải có như trường thông tin cá nhân, nguyên do muộn thời hạn và nguyện vọng cụ thể.

Hồ sơ xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

  • Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung;
  • CMND/CCCD của người làm đơn;
  • Sổ hộ khẩu của người làm đơn;
  • Các giấy tờ căn cứ khác thể hiện nguyên nhân khách quan dẫn tới việc muộn đợt nhập ngũ.

2. Mẫu Đơn xin đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ BỔ SUNG

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường Đại học Luật Hà Nội

–  Phòng quản lý công tác sinh viên trường Đại Học Luật Hà Nội

 

Căn cứ Thông báo số:…./TB- TĐHLHN quy định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.

Tên em là:……………………………………………………………Ngày sinh:../…/….

MSSV:…………………………….. Lớp:………………….. Khoa:……………..

Khóa:………………………………  Trường:…………………………………….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Em làm đơn này để trình bày vấn đề sau:

Ngày …./…./…. Theo thông báo của trường  Đại Học Luật có tổ chức đợt nghĩa vụ quân sự cho sinh viên hệ chính quy khóa….  Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên em không thể tham gia đúng như thời gian theo quy đinh.

Căn cứ theo Thông báo số:…./TB- TĐHLHN quy định về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung. Em kính đề nghị Ban giám hiệu, Ban quản lý trường Đại học Luật Hà Nội xem xét cho em được tham gia nghĩa vụ quân sự bổ sung đợt này để em có thể hoàn thành theo đúng chương trình học tại trường.

Em xin gửi kèm theo đơn một số giấy tờ liên quan sau:

  • Thẻ sinh viên ( Photo có chứng thực ).
  • Giấy khám sức khỏe…
  • ………….

Kính mong nhà trường xét duyệt đơn, tạo điều kiện cho em được tham gia nghĩa vụ quân sự đúng thời gian như đề xuất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191