Menu Đóng

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập, từ đó đề đạt một nguyện vọng, một quyền lợi tương ứng.

1. Hướng dẫn làm Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập được soạn thảo chủ yếu dựa trên những thông tin được người viết đơn cung cấp, vì thế cần đảm bảo những thông tin này là khách quan, chính xác và đầy đủ. Đây sẽ là căn cứ để các cơ quan chức năng đưa ra những quyết định sau này.

Hồ sơ xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập:

  • Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập;
  • CMND/CCCD của người làm đơn;
  • Sổ hộ khẩu;
  • Căn cứ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người làm đơn và người cần xin xác nhận;
  • Căn cứ, văn bản chứng minh người đó hiện tại không có công việc và không có thu nhập hợp pháp;
  • Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

2. Mẫu Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập – Tư vấn 1900.0191


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

 

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

BỐ MẸ KHÔNG CÓ THU NHẬP

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi , bổ sung 2012 ;

Kính gửi :  – Ủy ban nhân dân xã / phường …

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Tôi xin trình bày để Quý cơ quan được biết :

Hiện nay bố tôi là ông … và mẹ tôi là …( nêu lý do không có thu nhập )

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Để được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật , tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng :

Ông … và Bà … là cha mẹ tôi là người không có thu nhập .

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên  . Kính mong Quý cơ quan … xem xét, xác nhận cho tôi .

Trân trọng cảm ơn .

Xác nhận của ….

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191