Menu Đóng

Đơn xin thay đường dây điện

Đơn xin thay đường dây điện, xử lý sự cố với đường dây dẫn được gửi tới Cơ quan điện lực địa phương để yêu cầu giải quyết.

Tổng quan Đơn xin thay đường dây điện

Một số trường hợp sử dụng mẫu văn bản này: Đường dây điện bị hỏng, ở vị trí không thuận tiện cho giao thông đi lại…. cần sửa, thay mới để đảm bảo an toàn.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin thay đường dây điện


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày……tháng……năm…….

ĐƠN XIN THAY ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN

Kính gửi: ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC QUẬN X, TP. Y

Tôi là: Nguyễn Văn A                                          Sinh ngày: …/…/…

Giấy chứng minh nhân dân số 000000000000 cấp ngày …/…/… tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số…, phố……, phường….., quận……, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: số…, phố….., phường….., quận…., thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0123456789

Tôi xin trình bày với Qúy cơ quan một sự việc như sau:

Ngày …/…/…, tôi có đóng tiền điện cho nhân viên của công ty điện lực. Số tiền đã đóng như trong hóa đơn là 850.000 đồng. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có sự sai sót về việc tính tiền điện cũng như là tính công tơ điện. Do vậy, ngày…/…/…, tôi đã gọi điện và đề nghị cơ quan điện lực của người đến và xem xét về sự cố điện đối với gia đình tôi. Sau khi xem xét xong, nhân viên điện lực có nói rằng đường dây điện của nhà tôi bị hỏng, do đó công tơ điện không chỉ đúng mức điện mà nhà tôi đang dùng.

Do vậy, tôi kính đề nghị Qúy cơ quan xem xét, xác minh tình hình thực tế để tôi có thể thay đổi đường dây điện cho gia đình của tôi.

Kính mong Qúy cơ quan xem xét và giải quyết nhanh chóng đề nghị của tôi để quyền và lợi ích hợp pháp của tôi không bị xâm phạm

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

      (Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191