Menu Đóng

Hợp đồng thuê quán cà phê

Hợp đồng thuê quán cà phê, thuê mặt bằng kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh hoặc thuê lại mô hình kinh doanh cafe do người khác đã xây dựng nhưng không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Tổng quan Hợp đồng thuê quán cà phê

Hợp đồng thuê quán cà phê là một dạng hợp đồng thuê tài sản, theo đó người thuê có nghĩa vụ trả tiền hàng tháng còn người cho thuê có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người thuê kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận.

Mẫu Hợp đồng thuê quán cà phê

Luật sư Tư vấn soạn thảo – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ QUÁN CÀ PHÊ

( Số:………/HĐTQCP -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../……

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Bên thực hiện cho thuê ( Bên B)

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…./…../……

CMND/ CCCD số:…….                Ngày cấp:…/…./….           Nơi cấp:………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê quán cà phê với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên B đồng ý cho bên A thuê quán cà phê với mục đích kinh doanh.

Thông tin cụ thể như sau:

 • Tên quán:
 • Diện tích:…..m2. Gồm : 2 tầng
 • Các công trình phụ liên quan khác:………………………………
 • Tài sản có sẵn tài quán:……………………………………………..
 • Địa điểm quán:……………………………………………………………

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. Tháng…năm…..Bên B tiến hành việc giao quán cà phê tại……….cho  bên  A trong thời hạn là 05 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A
 • Bên A có quyền được giao nhận quán cà phê đúng với thời gian đã thỏa thuận.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số chi phí cọc và tiền thuê quán hàng tháng đúng hạn.
 • Bên A có nghĩa vụ sử dụng quán sạch sẽ, không đục phá sửa chữa nếu chưa được sự đồng ý của bên B.
Quyền và nghĩa vụ của bên B
 • Bên B có quyền
 • Bên B có nghĩa vụ tạo điều kiện giúp đỡ cho bên A hoàn tất các thủ tục thuê quán.
 • Bên B có nghĩa vụ giao quán đúng như đã mô tả

Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Tiền thuê :….. VNĐ/tháng.

Tiền cọc: ……VNĐ/tháng.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho bên B bằng tài khoản ngân hàng do bên B cung cấp:

 • Tên chủ tài khoản nhận tiền:
 • Số tài khoản:
 • Ngân hàng:….

Bên A sẽ thanh toán tiền thuê 03 tháng/lần.

Điều 5 : Phạt vi phạm

– Bên A trong quá trình thuê quán cà phê nếu tự ý sửa chữa mà không được sự đồng ý của bên B  sẽ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với tổn thất mà bên B phải chịu.

– Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

 • Bên A sẽ không được nhận lại số tiền cọc và bồi thường tổn thất mà bên B phải chịu khi bên A tự ý hủy hợp đồng.
 • Bên B sẽ phải trả lại cọc và bồi thường thiệt hại cho bên A.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ  bị phạt và bồi thường như điều 5 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể tự hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải . Bên nào có lỗi hay vi phạm trong quá trình thuê và cho thuê sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hết thời hạn 05 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Một trong các bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia và được sự đồng ý mới được chấm dứt đồng thời phải bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải chịu ảnh hưởng khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Ngoài ra, bên A có thể gia hạn hợp đồng nhưng phải thông báo cho bên B trong một khoảng thời gian là….. trước khi hợp đồng hết thời hạn.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

-Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng thuê quán cà phê . Tức là ngày…/…/….

-Hợp đồng sẽ gồm 04 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

-Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê quán cà phê các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện bên A                                                                      Đại diện bên B

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                            ( Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191