Menu Đóng

Lắp cục nóng điều hòa vị trí hướng ra ngõ chung được không

Nhà tôi định lắp cục nóng điều hòa nhưng vị trí nó hướng ra ngõ chung rộng 2m, cao cách đất 3m, không ảnh hưởng đến nhà ai nhưng người trong xóm không cho do mất mĩ quan. Cho tôi hỏi có quy định nào cấm không được lắp không?

– Pháp luật điều chỉnh: Bộ luật dân sự 2015

– Trả lời:

            Pháp luật dân sự chưa quy định việc lắp đặt các thiết bị phục vụ cuộc sống như thế nào, do vậy nên khi bạn lắp cục nóng điều hòa trên phần diện tích sử dụng đất của bạn là hoàn toàn được phép. Tuy nhiên, việc lắp đặt cục nóng điều hòa hướng ra ngõ chung có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của những người khác.

            “Điều 173. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

            Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không được lạm dụng quyền để gây mất trật tự, an toàn xã hội, làm thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

            Điều 174. Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng

            Khi xây dựng công trình, chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản phải tuân theo pháp luật về xây dựng, bảo đảm an toàn, không được xây vượt quá độ cao, khoảng cách mà pháp luật về xây dựng quy định và không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, người có quyền khác đối với tài sản là bất động sản liền kề và xung quanh.”

            Như vậy, bạn được phép lắp đặt cục nóng điều hòa trên ngôi nhà là tài sản thuộc sở hữu của bạn, tuy nhiên, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ, bạn có nghĩa vụ phải đảm bảo việc lắp đặt cục nóng điều hòa không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người khác(chẳng hạn như cục nóng tỏa nhiệt hay bị rò rỉ).

            Trong trường hợp bị hàng xóm phản đối nhưng bạn vẫn tiếp tục lắp cục nóng tại địa điểm đó mà gây ra cho hàng xóm những thiệt hại không mong muốn thì bạn sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại. Căn cứ theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015:

            “Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

– Hướng giải quyết:

            Theo như bạn trình bày, việc lắp cục nóng tại vị trí đó hàng xóm không đồng ý với lý do là làm mất mỹ quan. Như vậy, đối với trường hợp của bạn, bạn cần phải trình bày, giải thích, trao đổi với hàng xóm bởi lý do làm mất mỹ quan cũng không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của hàng xóm bạn, tránh sau này xảy ra những thiệt hại và phải mất những khoản bồi thường không đáng có.

Bạch Thu Hiền

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191