Menu Đóng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng: (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

Kính gửi: ………………………………………………………………………………..[2]

 

Tôi tên: ……………………………………………………..sinh năm:………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số:          ……..do:………………………… cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:                                    đường:

phường (xã):                             quận (huyện):

Là chủ đầu tư công trình:                                   tại số:

đường:……………………………phường (xã):        quận (huyện):

đã được           cấp Giấy phép xây dựng số:   ngày      tháng        năm

Lý do xin gia hạn: ……………………………………………………………………………………………………….

 

Đính kèm:
– Giấy phép xây dựng (bản chính)
…………. ngày……tháng…….năm……..
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191