Menu Đóng

Mẫu đơn khiếu nại giá điện, đề nghị kiểm tra đồng hồ điện, chất lượng điện

Mẫu đơn khiếu nại giá điện, đề nghị kiểm tra đồng hồ điện, chất lượng điện.

Tổng hợp các mẫu đơn sử dụng trong lĩnh vực điện lực để yêu cầu khiếu nại đồng hồ điện, kiểm tra thay thế đồng hồ điện cũ hỏng; khiếu nại về giá điện áp dụng; khiếu nại về chất lượng điện thấp, chập chờn, không ổn định; đơn kiến nghị gửi điện lực để yêu cầu thay đổi đường dây điện không còn đảm bảo chất lượng.

ĐƠN KHIẾU NẠI ĐỒNG HỒ ĐIỆN

 1. Mục đích làm đơn:

Đơn khiếu nại về vấn đề đồng hồ điện do  nhân viên công ty điện lực lắp đặt có sự sai xót về chỉ số đo dung lượng điện tiêu thụ của gia đình X hàng tháng.

 • Nội dung vụ việc

   HGĐ ông X chuyển về ……………………………. từ năm 2020.

   Vì lí do dòng điện cũ vẫn đứng tên chủ cũ nên ông X đã lắp đặt dòng điện mới của Công ty điện lực Hà Đông từ tháng 3 năm 2020. Từ tháng 3 năm 2020 nhà ông X lắp đặt 3 tháng đầu tiên sử dụng điện vẫn ổn định nhưng đến tháng thứ 4 là vào tháng 8/2020 gia đình ông X vẫn sử dụng từng đấy đồ gia dụng điện trong gia đình nhưng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông X được ghi trên đồng hồ đo điện lại là gấp đôi so với các tháng trước.

 • Nơi nộp đơn

– Sở Công thương tp Hà Nội (căn cứ theo điều 5 thông tư 27/2013/TT-BCT)

 • Căn cứ pháp lý:
 • Căn cứ vào BLDS 2015
 • Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018
 • Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.
 • Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.
 • Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

       ĐƠN KHIẾU NẠI ĐỒNG HỒ ĐIỆN

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi: Sở Công thương thành phố Hà Nội

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Căn cứ vào Luật khiếu nại 2020

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

Tên tôi là: Nguyễn Văn X

Địa chị thường trú :…………………………………………….Hà Đông-Hà Nội.

Số CMTND :

Tôi là đôi tác của công ty tại hợp đồng mua bán sử dụng điện số …./……./….. ký ngày……………….

Tôi sử dụng điện với mục đích :………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện :………………………………

Tôi có sự việc muốn trình bày như sau :

  Gia đình tôi chuyển tới ……………………………….vào tháng 3 năm 2020 và có làm hợp đồng với Công ty để sử dụng điện hàng tháng. Từ tháng 3 năm 2020 gia đình tôi lắp đặt điện của Công ty do anh ………………… là nhân viên công ty thực hiện.

   3 tháng đầu tiên gia đình tôi sử dụng điện vẫn ổn định không có bất cứ vấn đề gì nhưng từ tháng thứ 4 là vào tháng 6/2020 đến tháng thứ 6 là vào tháng 8/2020 gia đình tôi vẫn sử dụng từng đấy đồ gia dụng điện trong gia đình nhưng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông X được ghi trên đồng hồ đo điện lại là gấp đôi so với các tháng trước, cụ thể là :

+ Điện sử dụng tháng 3/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 4/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 5/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 6/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 7/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 8/2020 :     …………………w

 Tôi làm đơn này để khiếu nại về vấn đề đồng hồ điện có sai xót và không được bên Công ty điện lực Hà Đông giải quyết.

+ Trước khi làm đơn này tôi đã liên hệ và yêu cầu kiểm tra với nhân viên lắp đặt điện cho gia đình tôi là anh ………… về vấn đề này. Anh ……………….đã xuống kiểm tra nhưng không giải thích được lí do thỏa đáng cho gia đình tôi và sau đó có hành vi trốn tránh gia đình tôi (gọi điện rất nhiều lần nhưng không bắt máy).

+ Tiếp đến tôi đã liên hệ với phía Công ty điện lực Hà Đông và yêu cầu giải quyết vấn đề này nhưng cũng không nhận được sử phản hồi từ phía công ty một cách thỏa đáng.

– Tôi đề nghị phía công ty phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này cho gia đình tôi căn cứ vào điều 24, 25 Luật điện lực về đo đếm điện, kiểm định, kiểm nghiệm, hiệu chuẩn điện lực.

– Trường hợp sai xót từ phía Công ty điện lực Hà Đông nên công ty phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình thôi theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký giữa 2 bên, theo điều 46 Luật điện lực về quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng điện-gia đình tôi. Bồi thường thiệt hại do lỗi của bên Công ty đã được quy định rõ tại điều …… hợp đồng mua bán điện giữa gia đình tôi và phía Công ty.

Các giấy tờ chứng thực kèm theo: 

1. Biên bản trình bày vụ việc tại thời điểm nhân viên ……….tới kiểm tra đồng hồ điện

2. Hóa đơn đóng tiền điện từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020

3. Hình ảnh hiện trạng gia đình sử dụng các đồ gia dụng điện tại thời điểm tháng 8/2020.

4. Bản photo hợp đồng mua bán điện giữa gia đình tôi và Công ty điện lực Hà Đông.

Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên đây là đúng sự thật và mong được Sở Công thương thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (gia đình tôi). 

Kính mong được giải quyết sớm !

Chân thành cám ơn !

   Người khiếu nại (Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ, KIỂM TRA THAY THỂ ĐỒNG HỒ ĐIỆN

1. Mục đích làm đơn:

Đơn đề nghị kiểm tra lại về chất lượng đồng hồ điện tại hộ gia đình ông X. Nếu có vấn đề yêu cầu được thay thế đồng hồ điện.

2. Nội dung vụ việc

   HGĐ ông X chuyển về ……………………………. từ năm 2020.

   Vì lí do dòng điện cũ vẫn đứng tên chủ cũ nên ông X đã lắp đặt dòng điện mới của Công ty điện lực Hà Đông từ tháng 3 năm 2020. Từ tháng 3 năm 2020 nhà ông X lắp đặt 3 tháng đầu tiên sử dụng điện vẫn ổn định nhưng đến tháng thứ 4 là vào tháng 8/2020 gia đình ông X vẫn sử dụng từng đấy đồ gia dụng điện trong gia đình nhưng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông X được ghi trên đồng hồ đo điện lại là gấp đôi so với các tháng trước.

3. Nơi nộp đơn

– Trưởng phòng kĩ thuật công ty điện lực Hà Đông.

– Công ty điện lực Hà đông

4. Căn cứ pháp lý:

 • Căn cứ vào BLDS 2015
 • Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018
 • Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.
 • Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

5. Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, THAY THÊ ĐỒNG HỒ ĐIỆN

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi: – Trưởng phòng kĩ thuật Công ty điện lực Hà Đông.

                       – Công ty điện lực Hà đông

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

Tên tôi là: Nguyễn Văn X

Địa chị thường trú :…………………………………………….Hà Đông-Hà Nội.

Số CMTND :

Tôi là đôi tác của công ty tại hợp đồng mua bán sử dụng điện số …./……./….. ký ngày……………….

Tôi sử dụng điện với mục đích :………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện :………………………………

Tôi có sự việc muốn trình bày như sau :

  Gia đình tôi chuyển tới ……………………………….vào tháng 3 năm 2020 và có làm hợp đồng với Công ty để sử dụng điện hàng tháng. Từ tháng 3 năm 2020 gia đình tôi lắp đặt điện của Công ty do anh ………………… là nhân viên công ty thực hiện.

   3 tháng đầu tiên gia đình tôi sử dụng điện vẫn ổn định không có bất cứ vấn đề gì nhưng từ tháng thứ 4 là vào tháng 6/2020 đến tháng thứ 6 là vào tháng 8/2020 gia đình tôi vẫn sử dụng từng đấy đồ gia dụng điện trong gia đình nhưng lượng điện tiêu thụ của gia đình ông X được ghi trên đồng hồ đo điện lại là gấp đôi so với các tháng trước, cụ thể là :

+ Điện sử dụng tháng 3/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 4/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 5/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 6/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 7/2020 :     …………………w

+ Điện sử dụng tháng 8/2020 :     …………………w

  Tôi làm đơn này đề nghị bộ phận kĩ thuật của Công ty điện lực Hà Đông có thể tới kiểm tra lại  về chất lượng đồng hồ điện cho gia đình tôi. Trong trường hợp đồng hồ điện của gia đình tôi đã phát sinh các vấn đề về chất lượng thì yêu cầu bên Công ty điện lực Hà Đông :

+ Thay thế lại thiết bị đồng hồ đã làm sai lệch sản lượng sử dụng điện của gia đình tôi và gia đình tôi không phải chịu bất cứ chi phí nào về việc lắp đặt này.

+ Phía Công ty điện lực Hà Đông phải bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi trong thời gian gia đình tôi đã sử dụng đồng hồ điện bị lỗi này và phải thanh toán cho công ty số tiền không đúng với lượng điện thực tế gia đình tôi đã sử dụng.

Các giấy tờ chứng thực kèm theo: 

1. Hóa đơn đóng tiền điện từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020

2. Hình ảnh hiện trạng gia đình sử dụng các đồ gia dụng điện tại thời điểm tháng 8/2020.

3. Bản photo hợp đồng mua bán điện giữa gia đình tôi và Công ty điện lực Hà Đông.

Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên đây là đúng sự thật và mong được phía Công ty Điện lực Hà Đông xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (gia đình tôi). 

Kính mong được giải quyết sớm !

Chân thành cám ơn !

   Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
  

ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁ ĐIỆN

1. Mục đích làm đơn:

– Đơn khiếu nại về vấn đề giá điện tăng tại khu vực………………… Hà Đông và khu vực đó hộ dân cư đa số đều là người cao tuổi người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

2. Nội dung vụ việc

– Khu dân cư X là khu dân cư 60% là người cao tuổi sống và 38% là hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sinh sống và đang năm tỏng đối tượng được giảm giá điện do ảnh hưởng bởi dịch Covid.

3. Nơi nộp đơn

– Tổng cục điện lực

4. Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Căn cứ vào Luật khiếu nại 2020

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

– Quyết định 648/2019/QĐ-BCT quy định về mức giá điện

– Công văn số 2698/2020/CC-BCT về hỗ trợ giảm giá điện cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

5. Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

       ĐƠN KHIẾU NẠI GIÁ ĐIỆN

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi: Tổng cục điện lực tại …………………………………….

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Căn cứ vào Luật khiếu nại 2020

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

– Quyết định 648/2019/QĐ-BCT quy định về mức giá điện

– Công văn số 2698/2020/CC-BCT về hỗ trợ giảm giá điện cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Tên tôi là: Nguyễn Văn X

Địa chị thường trú :…………………………………………….Hà Đông-Hà Nội.

Số CMTND :

Tôi là đại diện tổ dân cư trú tại ………………………………..

Chúng tôi sử dụng điện với mục đích :………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện :………………………………

Tôi thay mặt hội đồng dân cư tại ………… có sự việc muốn trình bày như sau :

 Hiện nay hội dân cư chúng tôi bao gồm : ………..hộ gia đình, đều cư trú tại…………… đang sử dụng điện của Công ty điện lực Hà đông theo hợp đồng trao đổi mua bán điện với mức giá theo quyết định 648/2019/QĐ-BCT là :

Bậc 1: Cho kWh từ 0-501.678
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 1001.734
Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 2002.014
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 3002.536
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 4002.834
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên2.927
  

Thực tế là chúng tôi gồm :

+ …….hộ gia đình là người cao tuổi

+ …….hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 3 tháng từ tháng 6/2020 chúng tôi qua theo dõi báo đài và các kênh phương tiện truyền thông khác được biết thông tin Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngay trong ngày 16/4/2020.

Chính vì vậy khi nhân viên thu tiền điện gửi hóa đơn thanh toán tiền điện hàng tháng đều không thấy được giảm giá điện theo văn bản pháp luật như trên. Với nhu cầu sử dụng điện hàng ngày của chúng tôi  và với mức giá điện như trên chúng tôi không thể vừa thanh toán đầy đủ tiền điện hàng tháng và trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tại………… bởi vì hộ dân cư chúng tôi đều bị ảnh ưởng bởi dịch Covid-19. Các hộ gia đình đều không thể kiếm được nguồn thu nhập ổn định hàng tháng do tình trạng giảm tải nhân lực tại các công ty, xí nghiệp, kinh doanh buôn bán bị trì trệ khó khăn do dịch Covid vẫn chưa chấm dứt.

  Tôi làm đơn này khiếu nại về

+ Hành vi không áp dụng giá điện của bên Công ty điện lực Hà Đông đã được giảm theo công văn 2968 của BCT về hỗ trợ giảm giá điện cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid mà phía Công ty vẫn áp dụng mức giá cũ theo quyết định 648/2019/QĐ-BCT.

+ Hành vi trốn tránh trách nhiệm của phía Công ty Điện lực Hà Đông khi chúng tôi thắc mắc và có yêu cầu được giải thích lí do hợp lý ( chúng tôi đã gọi điện rất nhiều lên bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty và k được phản hồi).

  Tôi yêu cầu các hành vi này phải bị chấm dứt ngay lập tức và bên phía Công ty điện lực Hà Đông phải có câu trả lời thích đáng cùng với đó là bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Về mức bồi thường như thế nào sẽ theo tình hình  thực tế mức độ gây thiệt hại với hành vi không áp dụng  công văn 2968 của BCT khi văn bản đã có hiệu lực từ ngày ……./……/……… và phía Công ty điện lực Hà Đông vẫn tiếp tục thanh toán cho chúng tôi theo mức giá cũ đã được 3 tháng (tháng 6,7,8/2020).

Các giấy tờ chứng thực kèm theo: 

1. Biên bản trình bày vụ việc về việc nhân viên thu tiền điện X vẫn thu tiền điện theo mức giá cũ và không giải thích gì khi phía chúng tôi yêu cầu được giải thích

2. Hóa đơn đóng tiền điện từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020 của 3 hộ gia đình X, Y, Z.

3. Bản photo hợp đồng mua bán điện của 3 gia đình (ông X, Y, Z) và Công ty điện lực Hà Đông.

Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên đây là đúng sự thật và mong được Tổng cục điện lực xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (gia đình tôi). 

Kính mong được giải quyết sớm !

Chân thành cám ơn !

   Người khiếu nại (Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ ĐIỆN KHÔNG ỔN ĐỊNH, CHẬP CHỜN

1. Mục đích làm đơn:

– Đơn khiếu nại về việc chất lượng điện không được ổn định, luôn chập chờn.

2. Nội dung vụ việc

3. Nơi nộp đơn

– Sở Công thương thành phố Hà Nội

4. Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Căn cứ vào Luật khiếu nại 2020

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

– Quyết định 648/2019/QĐ-BCT quy định về mức giá điện

– Công văn số 2698/2020/CC-BCT về hỗ trợ giảm giá điện cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid.

5. Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

       ĐƠN KHIẾU NẠI CHẤT LƯỢNG ĐIỆN

(Đơn khiếu nại về việc chất lượng điện không ổn định, chập chờn)

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi: Sở công thương thành phố Hà Nội

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Căn cứ vào Luật khiếu nại 2020

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán sử dụng điện.

Tên tôi là: Nguyễn Văn X

Địa chị thường trú :…………………………………………….Hà Đông-Hà Nội.

Số CMTND :

Tôi là đại diện tổ dân cư trú tại ………………………………..

Chúng tôi sử dụng điện với mục đích :………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện :………………………………

Tôi thay mặt hội đồng dân cư tại ………… có sự việc muốn trình bày như sau :

ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐIỆN LỰC (THAY ĐỔI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN)

1. Mục đích làm đơn:

– Đơn kiến nghị thay đổi đường dây điện, nâng cấp và sửa dây điện

2. Nội dung vụ việc

Gia đình anh X cư trú tại………………………………….

Đường dây điện trước nhà anh X đã được sử dụng lâu và xuất hiện tình trạng đứt gãy, hở đường dây điện tại khu vực …………………. Gây nguy hiểm tới gia đình anh X và những người dân xung quanh nhất là trẻ nhỏ.

3. Nơi nộp đơn

– Trưởng phòng kĩ thuật công ty điện lực Hà Đông.

– Công ty điện lực Hà đông

4. Căn cứ pháp lý:

 • Căn cứ vào BLDS 2015
 • Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018
 • Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.
 • Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5: 2009/BCT, QCVN QTĐ-06: 2009/BCT, QCVN QTĐ-07: 2009/BCT, QCVN 01: 2008/BCT gồm các quy định về thiết kế, xây lắp, vận hành và kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện và phân phối điện năng.

5. Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

—–**********—–

ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐIỆN LỰC (THAY ĐỔI ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN)

………..ngày……, tháng……., năm 20…..

Kính gửi: – Trưởng phòng kĩ thuật công ty điện lực Hà Đông.

                 – Công ty điện lực Hà đông

– Căn cứ vào BLDS 2015

– Văn bản hợp nhất Luật điện lực năm 2018

– Nghị định 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi bổ sung của luật điện lực.

– Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5: 2009/BCT, QCVN QTĐ-06: 2009/BCT, QCVN QTĐ-07: 2009/BCT, QCVN 01: 2008/BCT gồm các quy định về thiết kế, xây lắp, vận hành và kiểm tra các trang thiết bị sản xuất, truyền tải điện và phân phối điện năng.

Tên tôi là: Nguyễn Văn X

Địa chị thường trú :…………………………………………….Hà Đông-Hà Nội.

Số CMTND :

Tôi là đôi tác của công ty tại hợp đồng mua bán sử dụng điện số …./……./….. ký ngày……………….

Tôi sử dụng điện với mục đích :………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện :………………………………

Tôi có sự việc muốn trình bày như sau :

Gia đình tôi cư trú tại……………………………………….

Vào ngày …./……/……….. khi tôi quan sát trước cửa gia đình tôi thì có phát hiện thấy rằng chỗ đường dây điện trước của nhà bị mắc rối vào nhau và có một đoạn dây điện bị hở lõi đồng ra ngoài.

Theo tiêu chuẩn kĩ thuật về điện tôi đã tìm hiểu từ

– Điều 58 quy định rõ ràng về  An toàn trong sử dụng điện cho sinh hoạt, dịch vụ

– Phần 2 của QCVN QTĐ-5: 2009/BCT về trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối điện.

Hiện trạng đường dây điện trước nhà tôi đang không đáp ứng đủ các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật lưới điện tỏng sinh hoạt tại khu dân cư theo như quy định tôi đã nêu ra ở trên.

Theo thực tế:

– Lượng người đi qua khu vực trước cửa nhà tôi rất nhiều và mọi người đều không để ý đến tình trạng của dây điện đó nên rất dễ gặp phải tai nạn.

– Lượng trẻ con chơi xung quanh khu vực trước cửa nhà tôi vào cuối tuần cũng rất nhiều nên rất dễ gây ra nguy hiểm cho các cháu nhỏ.

– Gia đình tôi hiện tại đang sống ở khu vực đó nơi  đường dây điện trước cửa nhà bị mắc rối vào nhau và có một đoạn dây điện bị hở lõi đồng ra ngoài. Gia đình tôi rất hoang mang và cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

 Nay tôi làm đơn này đề nghị phía bên Công ty điện lực cụ thể là phòng kỹ thuật của công ty điều nhân viên kĩ thuật tới tiến hành kiểm tra và lắp đặt lại đường dây điện tại khu vực nhà tôi đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật điện pháp luật đã quy định.

Các giấy tờ chứng thực kèm theo: 

1. Hình ảnh hiện trạng  đường dây điện trước cửa nhà bị mắc rối vào nhau và có một đoạn dây điện bị hở lõi đồng ra ngoài

2. Bản photo hợp đồng mua bán điện giữa gia đình tôi và Công ty điện lực Hà Đông.

Tôi xin cam đoan những điều trình bày trên đây là đúng sự thật và mong được phía Công ty Điện lực Hà Đông xem xét, giải quyết để đảm bảo đúng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi (gia đình tôi). 

Kính mong được giải quyết sớm !

Chân thành cám ơn !

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

LUẬT SƯ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN

Tư vấn giúp đỡ miễn phí gọi: 1900.0191

Bạn đang thắc mắc và băn khoăn khi sử dụng các mẫu đơn, không biết mẫu nào là đúng, hợp pháp hay mới nhất. Hoặc đơn của bạn đã gửi nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi, không được giải quyết hay từ chối. Mọi vấn đề đều phát sinh từ việc sử dụng mẫu đơn sai, không đúng quy định hoặc trình bày không rõ ràng, không có căn cứ pháp luật.

Với kinh nghiệm nhiều năm trợ giúp pháp lý cho người dân trên nhiều lĩnh vực, mẫu đơn của chúng tôi rất đa dạng và luôn được cập nhật nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng. Để được hỗ trợ ngay lập tức hoàn toàn miễn phí, vui lòng gọi Hotline 1900.0191 để gặp Luật sư giải đáp.

Trong một số trường hợp, nếu bạn muốn yêu cầu Luật sư trực tiếp viết toàn bộ lá đơn cho bạn, yêu cầu này Trọn gói chỉ 500.000đ. Với toàn bộ các công việc, thời gian tiết kiệm được, hãy để chúng tôi thực hiện công việc của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ký, gửi đơn, nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lên lộ trình thời gian, hồ sơ với các thủ tục có liên quan. Mọi thứ bạn cần làm đó chỉ là liên hệ ngay với chúng tôi qua số Hotline: 1900.0191 để được tư vấn và hướng dẫn xác lập dịch vụ.

Các biểu mẫu đơn văn bản hành chính thông dụng mới nhất

Các biểu mẫu đơn, văn bản hành chính theo quy định bao gồm: Đơn kiến nghị, Đơn phản ánh, Đơn tố cáo, Đơn đề nghị và các Đơn theo mẫu được ban hành bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền trong từng thủ tục hành chính cụ thể.

Những biểu mẫu đơn này được cập nhật mới nhất theo từng thời điểm và không cố định. Việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra các trường hợp bị trả đơn, bị từ chối vì đơn không đúng thể thức yêu cầu.

Mẫu đơn tố cáoMẫu đơn yêu cầu
Mẫu đơn khiếu nạiMẫu đơn tố giác
Mẫu đơn đề nghị giúp đỡMẫu đơn trình bày
Mẫu đơn đề nghị xác minhMẫu đơn xin miễn giảm
Mẫu đơn kiến nghị, khuyến nghịMẫu đơn đăng ký
Mẫu đơn phản ánhMẫu đơn báo cáo
Mẫu đơn xin xác nhậnMẫu đơn làm rõ
Mẫu đơn xin phê duyệtMẫu đơn xin can thiệp
Mẫu đơn khởi kiệnMẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn hòa giảiMẫu đơn bồi thường, gia hạn
Mẫu đơn đất đai, địa chính, đo đạcMẫu đơn xin hỗ trợ
Mẫu đơn đề xuấtMẫu đơn nặc danh, giấu tên
Mẫu đơn thành lậpMẫu đơn kiểm tra, giám sát
Mẫu đơn của tập thể, đoàn thể, tổ chứcMẫu đơn cầu cứu, kêu cứu

Các mẫu văn bản thông thường

Các mẫu văn bản thông thường là những mẫu đơn không được quy định bắt buộc về hình thức, người có yêu cầu, ý kiến chỉ cần xác lập lại quan điểm của mình thành văn bản và gửi cho người, tổ chức, cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đây là loại đơn tưởng dễ nhưng lại rất khó viết do tính đa dạng và không có mẫu thống nhất của nó. Người làm đơn không có căn cứ để xác định thế nào là đủ là đúng, những thông tin nào là cần và không cần thiết đưa vào trong đơn. Vì thế việc viết một văn bản đơn đầy đủ, hợp pháp và truyền tải được tròn vẹn nội dung sự việc đôi khi không phải dễ dàng.

Các bạn có thể tham khảo những mẫu đơn mà chúng tôi cung cấp, để từ đó lựa chọn sử dụng những nội dung phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Đơn xin xác nhận trường hợp ưu tiênĐơn xin xác nhận ở nhờĐơn xin xác nhận làm nông nghiệp
Đơn khiếu nại tiền điệnĐơn đề nghị phê duyệt phương án chữa cháyĐơn đề nghị giải quyết làm đường dân sinh
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng công tìnhĐơn yêu cầu sửa chữa căn hộĐơn yêu cầu hoàn thiện đấu nối ống nước
Đơn đề nghị lập biên bản hành vi vi phạmĐơn xin xác nhận không có lương hưuĐơn yêu cầu lắp trả lại mặt bằng vỉa hè
Đơn xin phép sửa chữa đường nướcĐơn yêu cầu thanh toán lương đúng hạnĐơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên
Đơn xin cải tạo đất trồngĐơn xin đăng ký hoạt động thu gom rác thải sinh hoạtĐơn xin xác nhận không có giấy khai sinh
Đơn đề nghị tăng lươngĐơn xin tăng lươngĐơn đề nghị xét hộ khó khăn
Đơn xin trợ cấp khó khăn cho học sinhĐơn xin thành lập Hội cựu Giáo chứcĐơn xin đăng ký đấu giá tài sản
Đơn xin giảm tiền sử dụng đấtĐơn xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệpĐơn trình báo tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đơn xin miễn giảm thuế môn bàiĐơn đề xuất mua thiết bịĐơn xin không thi
Đơn xin nhập họcĐơn khởi kiện kinh doanh thương mạiĐơn xin cấp dấu công đoàn
Đơn xin cấp khai sinh cho chó conĐơn xin khai thác cát tại sôngĐơn xin cấp lại dấu công ty
Đơn xin cấp phép dạy thêmĐơn xin mua cổ phần, cổ phiếuĐơn xin sao chụp tài liệu
Đơn tố cáo chồng ngoại tìnhĐơn xin đổi số nhàĐơn xin thành lập câu lạc bộ cầu lông
Đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tửĐơn xin đỗ xe dưới lòng đường theo ngàyĐơn phản ánh nặc danh
Đơn xin mua biên laiĐơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nướcĐơn khiếu nại về cung cấp nước sạch
Đơn xin mua đất dẻoĐơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáoĐơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầuĐơn xin cấp giấy chứng tửĐơn xin mua bảo hiểm y tế
Đơn xin miễn thuế kinh doanhĐơn xin xác nhận thời gian học tậpĐơn đề xuất chỉ định thầu
Đơn trình bày ý kiến của bị đơnĐơn xin gia hạn tiến độ thi côngĐơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình

Dịch vụ cung cấp mẫu đơn của Công ty luật LVN với giá chỉ 500 ngàn đồng

Với kho dữ liệu mẫu đơn liên tục được cập nhật trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi ngoài việc cung cấp các mẫu đơn tham khảo online miễn phí, còn có các dịch vụ hỗ trợ tùy theo từng mức độ nhu cầu qua đường dây Hotline 1900.0191 như:

 • Tư vấn miễn phí: Bao gồm tư vấn viết đơn, sử dụng mẫu đơn, trình bày nội dung, căn cứ pháp luật, chọn lọc quy định, cách gửi đơn, cơ quan nhận đơn, thời gian xử lý đơn,…
 • Dịch vụ hỗ trợ có thu phí: Cung cấp các mẫu đơn toàn diện dựa trên bối cảnh, yêu cầu của người viết đơn (Phí được tính trọn gói là 500.000đ trên một mẫu đơn)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline 1900.0191 để được trợ giúp.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191