Menu Đóng

Mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế

Mẫu 08-MST: TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ
(Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế)

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

 

(2)

Thông tin đăng ký mới

 

(3)

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế

– ….


124 Lò Đúc-Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  …

………………, ngày ……. tháng ….. năm ………

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

HƯỚNG DẪN:

  • Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.
  • Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
  • Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191